Over halvparten av alle som jobber i Norge

er organisert i en fagforening.

Hvorfor er organisering viktig?

... fordi du

får hjelp

hvis du har problemer

på jobben.

... fordi

samarbeid

mellom fagforeninger, arbeidsgivere

og staten gjør Norge til et av verdens

beste land å leve og arbeide i

... fordi de fleste

rettigheter og goder

du har i arbeidslivet, er et resultat av samarbeid

mellom fagforening og arbeidsgiver

... fordi samarbeid på jobben

gjør norske virksomheter konkurransedyktige.

Samarbeid gjør at inntektsforskjellene

er forholdsvis små.

Jevn fordeling av inntekt

er bra for meg og deg, og samfunnet

 

Parat er fagforeningen for alle – vi har 35 000 medlemmer

i de fleste yrker og bransjer – både i privat og offentlig sektor.

Vi vil gjerne ha deg med på laget!

 

 

Over halvparten av alle som jobber i Norge

er organisert i en fagforening.

Hvorfor er

organisering viktig?

... fordi du

får hjelp

hvis du har problemer

på jobben.

... fordi

samarbeid

mellom fagforeninger, arbeidsgivere

og staten gjør Norge til et av verdens

beste land å leve og arbeide i

... fordi de fleste

rettigheter og goder

du har i arbeidslivet, er et resultat av samarbeid

mellom fagforening og arbeidsgiver

... fordi samarbeid på jobben gjør norske

virksomheter konkurransedyktige.

Samarbeid gjør at inntektsforskjellene

er forholdsvis små.

Jevn fordeling av inntekt

er bra for meg og deg, og samfunnet

Parat er fagforeningen for alle – vi har 35 000 medlemmer

i de fleste yrker og bransjer – både i privat og offentlig sektor.

Vi vil gjerne ha deg med på laget!

 

 

Over halvparten av alle som jobber i Norge

er organisert i en fagforening.

Hvorfor er

organisering

viktig?

... fordi du

får hjelp

hvis du har problemer på jobben.

... fordi

samarbeid

mellom fagforeninger, arbeidsgivere

og staten gjør Norge til et av verdens

beste land å leve og arbeide i

... fordi de fleste

rettigheter og goder

du har i arbeidslivet, er et resultat

av samarbeid mellom fagforening

og arbeidsgiver

... fordi samarbeid på jobben gjør norske

virksomheter konkurransedyktige. Samarbeid gjør

at inntektsforskjellene er forholdsvis små.

Jevn fordeling av inntekt

er bra for meg og deg, og samfunnet

Parat er fagforeningen for alle – vi har 35 000

medlemmer i de fleste yrker og bransjer

– både i privat og offentlig sektor.

 

Vi vil gjerne ha

deg med på laget!

 

 

Over halvparten av alle som jobber i Norge

er organisert i en fagforening.

Hvorfor er

organisering viktig?

... fordi du

får hjelp

hvis du har problemer på jobben.

... fordi

samarbeid

mellom fagforeninger, arbeidsgivere

og staten gjør Norge til et av verdens

beste land å leve og arbeide i

... fordi de fleste

rettigheter og goder

du har i arbeidslivet, er et resultat

av samarbeid mellom fagforening

og arbeidsgiver

... fordi samarbeid på jobben gjør norske

virksomheter konkurransedyktige. Samarbeid gjør

at inntektsforskjellene er forholdsvis små.

Jevn fordeling av inntekt

er bra for meg og deg, og samfunnet

Parat er fagforeningen for alle – vi har 35 000

medlemmer i de fleste yrker og bransjer

– både i privat og offentlig sektor.

 

Vi vil gjerne ha

deg med på laget!

 

 

Over halvparten av alle som jobber
i Norge er organisert i en fagforening.

Hvorfor er
organisering viktig?

... fordi du

får hjelp

hvis du har problemer

på jobben.

... fordi

samarbeid

mellom fagforeninger, arbeidsgivere

og staten gjør Norge til et av verdens

beste land å leve og arbeide i

... fordi de fleste

rettigheter

og goder

du har i arbeidslivet, er et resultat

av samarbeid mellom fagforening

og arbeidsgiver

... fordi samarbeid på jobben

gjør norske virksomheter

konkurransedyktige. Samarbeid

gjør at inntektsforskjellene

er forholdsvis små.

Jevn fordeling

av inntekt

er bra for meg og deg,

og samfunnet

Parat er fagforeningen for alle

– vi har 35 000 medlemmer

i de fleste yrker og bransjer

– både i privat og

offentlig sektor.

 

Vi vil gjerne ha deg

med på laget!